skip menu


Kontakt Kafelkarnia.pltel. kom:

+48 502 463 776

tel. stacjonarny:

33 829 66 67
e-mail: zamowienia@syriusz-lazienki.pl

Odbiór osobisty zamówień:


ul.Grażyńskiego 53

43-300 Bielsko-BiałaSZYBKI KONTAKT - NAPISZ WIADOMOŚĆ:

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „SYRIUSZ SAUNY” BARBARA KOWALCZYK, RAFAŁ RAMS S.C. UL. GRAŻYŃSKIEGO 53, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy